خدمات مجموعه بهبود 360 درجـه 

روش‌های ساده و کاربردی برای رشد کسب‌وکارها

خدمات مجموعه بهبود 360 درجـه 

 خدمات مجموعه بهبود 360 درجـه

به دو گـروه از مخاطبیـن خدمات 360مـا در مجموعـه بهبـود متنوعـی ارائـه می نماید:

  • مدرسین و متخصصین
  • سازمان ها و کسب وکارها
  • خدمات ویژه مدرسین و متخصصین:

 

 بـا تجهیـز بـه جدیدتریـن فناوری هـا مجموعـه  بهبـود 360درجـه و کارشناسـان تولیـد و تـدارکات محتـوا ( صـوت، تصویـر، ویراسـت، گرافیـک و…) آمادگی ارائـه انواع خدمات تولید محتوا را به مدرسـین و متخصصیـن کشـور می باشـد.

 

یکـی از دغدغه هـای مدرسـین و متخصصین مشـکلات متعدد فنی و اجرایـی و حتـی بازاریابـی ، فـروش و خدمات و پشـتیبانی می باشـد.

در بخـش خدمات به مدرسـین و متخصصیـن، مامجموعه ی کاملی از 116 روش های ساده و کاربردی برای رشد کسب و کارها بهبود360درجه ارائه میگردد.

امکانـات مختلـف در سـه بخش ارائـه می شود

مشـاوره و کارگردانی تولید محصولات آموزشـی:

طراحی محصولات آموزشـی

سـاخت محصولات آموزشـی( صوتـی، تصویـری)

برگزاری کارگاه، همایش، سـمینار

مشـاوره چـاپ کتاب

بازاریابـی و فـروش محصـولات آموزشـی:

بازاریابی و فـروش کتاب

بسـته های آمورشـی

جذب و ثبت نام برای کارگاه,همایش، سـمینار ، عرضـه محصـولات آموزشـی در کانال هـای

توزیع مختلف خدمـات و پشـتیبانی مدرسـین:

خدمـات نرم افـزاری، وب سـایت، شـبکه های اجتماعی ، پشـتیبانی رویداد هـا( همایش، سـمینار، کارگاه ، دوره آموزشـی…) ، پشـتیبانی محصـولات آموزشـی و… مدرسـین و متخصصیـن گرامـی می تواننـد بـرای کسـب اطلاعـات تمـاس حاصـل نماینـد.بیشـتر بـا شـماره09354229127

One Response

  1. مجتبی گفت:

    سلام لطفا با من تماس بگیرید.
    اطلاعاتی برای تماس پیدا نکردم.
    09155246731

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *